LÆRERUTDANNELSE

blog image

1. Spesialisering i tradisjonell yoga - yogafilosofi og yogateknikker

2. Spesialisering i Yoga for Gravide og Yoga for Mor og Baby.


Denne instruktørutdannelsen med Susana Lopes er en privat utdannelse. Undervisningen kan gis individuelt ved personlig oppmøte eller over internett.


For å undervise i yoga, er det fremfor alt nødvendig å kunne praktisere og kjenne yoga. Derfor er det viktig for Susana Lopes å gi hver enkelt kommende instruktør den oppmerksomheten og innsatsen han eller hun fortjener, slik at instruktøren har den nødvendige selvtilliten og føler seg godt forberedt til å kunne dele og lære bort yoga på en oppriktig måte. Yoga er ikke bare et fag, men en måte å være i livet på, og denne utdannelsen vil også forandre deg, hjelpe deg å fordype deg i studier og praksis, og gjøre deg mer sikker på ditt syn på deg selv, som person, som lærer og som yogakommunikatør. Disse kursene henvender seg dermed til alle som ønsker en spesialisering innen yoga.  

1. SPESIALISERING I TRADISJONELL YOGA - FILOSOFI, TEKNIKKER, PRAKTISERING OG UNDERVISNING I YOGA, AV SUSANA LOPES

YOGAENS HISTORIE
Yoga i India
Yoga i Europa
De store yogamestrene i India
Yoga i den moderne vitenskapens øyne

YOGAENS FILOSOFI/strong>
Patañjali og Yoga Sutra
Filosofi - Sámkhya
Prakriti og Purusha
Buddhi
Shiva og Shakti
Yogaens veier
Yogaens klassiske tekster

MENNESKETS ENERGETISKE ANATOMI
Nadi
Chakra
Kundalini
De 5 kosha eller legemer/kapper

YOGAENS ETISKE PRINSIPPER
Yogaens 10 universelle prinsipper
Hindringer på yogaens vei

MENNESKETS BIOLOGISKE ANATOMI
Systemene i menneskekroppen, deres funksjoner og kroppens bestanddeler
Yogaens effekt på de ulike systemene i menneskekroppen
Muskel- og leddsystemet
Sirkulasjons-, åndedretts- og hormonsystemet
Det sympatiske og parasympatiske sentralnervesystem
Immunsystemet
Det endokrine system
Yogaens effekt på aldringsprosessen

GRUNNPRINSIPPER I UTØVELSEN AV YOGA
Grunnprinsipper i utøvelsen

DE TEKNISKE DISIPLINENE I TRADISJONELL YOGA
Dhyána – meditasjon
Pránáyáma – pusteøvelser
Ásana – fysiske og mentale stillinger
Yoganidrá – fysiske, emosjonelle og mentale avslapningsteknikker
Pújá – takknemlighetstrening
Kriyá – organisk rensing
Mantra – dominering av vibrasjoner og harmoni
Mudrá – energiske håndbevegelser
Bandha – intern muskulær dynamisering
Jápa – konsentrasjonslyder
Yantra – konsentrasjonssymboler
Mánasika – mentalisering og bevissthetsprojeksjon

YOGAUNDERVISNING
Kunsten å undervise
Å forberede en yogatime
Å tjene penger på yoga


blog image

Denne en-til-en-utdannelsen for yogainstruktører inneholder alle de beste komponentene fra en 200 timer lang sertifiseringsprosess, men Susana Lopes kan tilpasse opplæringen individuelt på bakgrunn av din tidligere erfaring, i tillegg til å hjelpe deg å starte ditt eget yogaforetak og realisere ditt potensial.

 

Fordeler ved en privat instruktørutdannelse:
. Eksklusiv og privat tilgang.
. Lær i ditt eget tempo – oppnå din 200 timers sertifisering som yogainstruktør i løpet av noen måneder eller bruk opptil et år.
. Individuelle leksjoner som kan avtales når det passer for deg.
. Delta kostnadsfritt på yogatimer i vårt studio under hele kursets varighet.
. Lær å etablere din egen personlige praksis på en ideell måte.
. Vi hjelper deg å starte og lansere ditt foretak og din karriere fra begynnelsen av.  


Opptakskrav til kurset:

. Minst 6 mnd. erfaring og praksis innen yoga
. Gjennomført intervju med Susana Lopes
. Betalt påmeldingsavgift etter intervjuet – 3000 kr. (refunderes ikke).

Undervisningen vil finne sted i vårt studio eller online.

Total pris er 20.000 kr.
3.000 av disse består av en påmeldingsavgift, som ikke vil bli refundert. De resterende 17.000 kan betales i månedlige avdrag hvis ønskelig.
Dette kurset gir samme uttelling som et instruktørkurs på 200 timer.

Send oss gjerne en e-post ved påmelding, så vil du få en ekstra bekreftelse.
KKontakt: susanalopesyoga@gmail.com

Inkludert i prisen: deltakelse på 25 kursleksjoner, i tillegg til korrespondanse mellom leksjonene, kursmateriell (lærebok), gratistimer i tradisjonell yoga i vårt studio (etter betalt påmeldingsavgift) og diplom etter fullført og godkjent kurs.

Pensumlitteraturen om yoga utover kursmateriellet er ikke inkludert i prisen.

Anbefalt:
Yoga Sutras de Patanjali, Yoga Anatomy, Sivananda Beginner's Guide to Yoga, The Sivananda Companion to Yoga, Meditation and mantras av Svámin Vishudevananda, The Complete Illustrated Book of Yoga av Swami Vishnu Devananda.

blog image

2. Spesialisering i Yoga for Gravide eller Yoga for Mor og Baby

Denne instruktørutdannelsen i yoga for gravide med Susana Lopes er en privat utdannelse. Undervisningen kan gis individuelt ved personlig oppmøte eller over internett.
For å undervise i yoga, er det fremfor alt nødvendig å kunne praktisere og kjenne yoga, og dette er spesielt viktig når man ønsker å undervise i yoga for gravide.

 

2. Undervisning i Yoga for Gravide og Yoga for Mor og Baby, med Susana Lopes

GRUNNLAGET I TRADISJONELL YOGA
.Tradisjonell yoga
. Yogaens universelle prinsipper – Yama og Niyama
. Yoga – mål og fordeler
. Forestillingen om en ny baby
. Vanlige plager under graviditeten
. Faser for mor og barn under graviditeten:
Første trimester: fra 0 til 12 uker
Andre trimester: fra 13 til 28 uker
Tredje trimester: fra 29 til 40 uker
. Fødsel og rytme
. Å ønske babyen vår velkommen
. Opptrening etter fødsel


YOGAEN
. Det kvinnelige reproduktive system
. Sentrale organer for graviditet og fødsel
. Fødselens fysiologi

DE TEKNISKE DISIPLINENE I YOGA FOR GRAVIDE OG OPPTRENING ETTER FØDSEL
.
Dhyána – meditasjon
. Pránáyáma – pusteøvelser
. Ásana – fysiske og mentale stillinger
. Yoganidrá – fysiske, emosjonelle og mentale avslapningsteknikker
. Pújá – takknemlighetstrening
. Kriyá – organisk rensing
. Mantra – dominering av vibrasjoner og harmoni
. Mudrá – energiske håndbevegelser
. Bandha – intern muskulær dynamisering
. Jápa – konsentrasjonslyder
. Yantra – konsentrasjonssymboler
. Mánasika – mentalisering og bevissthetsprojeksjon

YOGAUNDERVISNING
.
Kunsten å undervise i yoga under graviditetens tre faser
. . Kunsten å undervise i yoga for mor og baby
. Å forberede en yogatime
. Å tjene penger på yoga

Denne en-til-en-utdannelsen for yogainstruktører inneholder alle de beste komponentene fra en 30 timer lang sertifiseringsprosess, men Susana Lopes kan tilpasse opplæringen individuelt på bakgrunn av din tidligere erfaring, i tillegg til å hjelpe deg å starte ditt eget yogaforetak og realisere ditt potensial.

Fordeler ved en privat instruktørutdannelse:
Eksklusiv og privat tilgang.
Lær i ditt eget tempo – oppnå din 30 timers sertifisering som yogainstruktør i løpet av noen måneder eller bruk opptil 6 måneder.
Individuelle leksjoner som kan avtales når det passer for deg.
Delta kostnadsfritt på yogatimer i vårt studio under hele kursets varighet.
Lær å etablere din egen personlige praksis på en ideell måte.
Vi hjelper deg å starte og lansere ditt foretak og din karriere fra begynnelsen av.

Opptakskrav til kurset:
Minst 6 mnd. erfaring og praksis innen yoga
Gjennomført intervju med Susana Lopes
Betalt påmeldingsavgift etter intervjuet: 3000 kr. (refunderes ikke).

Undervisningen vil finne sted i vårt studio eller online.

Total pris:
Spesialisering i yoga for gravide: 30-timers modul – 10.000 kr.
Spesialisering i yoga for mor og baby: 30-timers modul – 10.000 kr.

3.000 av disse består av en påmeldingsavgift, som ikke vil bli refundert. De resterende 7.000 kan betales i månedlige avdrag hvis ønskelig.
Dette kurset gir samme uttelling som et instruktørkurs på 30 timer.

Send oss gjerne en e-post ved påmelding, så vil du få en ekstra bekreftelse.
Kontakt: susanalopesyoga@gmail.com

Inkludert i prisen: deltakelse på 16 kursleksjoner, i tillegg til e-post-kontakt mellom leksjonene, kursmateriell (lærebok), gratistimer i tradisjonell yoga i vårt studio (etter betalt påmeldingsavgift) og diplom etter fullført og godkjent kurs.
Pensumlitteraturen om yoga utover kursmateriellet er ikke inkludert i prisen.